گروه مهندسي افراسافت afrasoft engineering group
گروه مهندسي افراسافت
صفحه نخست افراسافت گروه مهندسي افراسافت درباره ما افراسافت گروه مهندسي افراسافت محصولات و خدمات افراسافت گروه مهندسي افراسافت نمونه كارها افراسافت گروه مهندسي افراسافت پورتال مشتريان گروه مهندسي افراسافت مشتريان افراسافت گروه مهندسي افراسافت اخبار افراسافت گروه مهندسي افراسافت تماس با افراسافت
نمونه كارهاي گروه مهندسي افراسافت وب سايت معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)
معاونت شهرسازي و معماري از معاونت‌هاي ستادي وزارت راه و شهرسازي بوده و طبق قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و قانون ادغام وزارت راه و ترابري و وزارت مسكن و شهرسازي به وزارت راه و شهرسازي عهده دار وظايفي از جمله موارد زير است:
 • راهبري و نظارت عاليه بر تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي‌ و محلي.
 • راهبري و نظارت عاليه بر انجام اقدامات لازم در جهت بازيابي هويت اسلامي - ايراني در شهرسازي و معماري،
 • دبيري جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري و نظارت بر پيگيري ابلاغ و اجراي مصوبات آن تا حصول نتيجه از طريق واحدهاي ذيربط.
 • راهبري و نظارت بر كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
 • راهبري و نظارت عاليه بر تنظيم موافقتنامه هاي مالي طرح‌هاي در دست تهيه اين معاونت.
 • شركت در كميسيون‌ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين و مقررات موضوعه و يا به نمايندگي از طرف مقام عالي وزارت.
 • راهبري ‌و نظارت عاليه بر تهيه و انجام طرح‌هاي مطالعاتي، تحقيقاتي در زمينه‌هاي مختلف شهرسازي ‌و ‌معماري.
 • راهبري و نظارت عاليه بر كليه امور مربوط به ستاد واحدهاي استاني در بخش شهرسازي و معماري.
اين سايت از سال 1383 راه اندازي شده و تا 1393 فعال بود كه به جهت قدمت و نياز كارفرما به باز طراحي، با نسخه پورتال جايگزين شده است.

اقداماتي كه در اين پروژه انجام گرديد عبارتند از:
 • طراحي ساختار اطلاعاتي سايت.
 • طراحي و پياده سازي سايت با CSS و زبان برنامه نويسي ASP.Net ،
 • طراحي و پياده سازي بانك اطلاعاتي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از سال تاسيس شوراي عالي 1343.
 • طراحي و پياده سازي بانك اطلاعاتي بخشنامه‌هاي معاونت شهرسازي و معماري به سازمان‌ها و ادارات كل استاني اين وزارتخانه.
 • طراحي و پياده سازي بانك اطلاعاتي قوانين و مقررات مرتبط حوزه شهرسازي و معماري.
 • طراحي و پياده سازي بانك اطلاعاتي طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري.
 • امكان دسترسي سازمان‌هاي استاني براي ارسال اخبار، اطلاعات، صورتجلسات كميسيون‌ها و كارگروه‌هاي استاني به ستاد وزارتخانه.
 • امكان درج مقالات علمي حوزه شهرسازي و معماري.
 • معرفي كتب و ساير نشريات مرتبط حوزه شهرسازي و معماري و خبرنامه‌هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
 • پيش بيني گالري عكس در ارتباط با جلسات شوراي عالي، كميته فني شوراي عالي، نشست‌ها و همايش‌هاي بين المللي و ملي و منطقه‌اي.
 • امكان ارسال نظرات و پيشنهادات و همچنين نظر سنجي در خصوص موضوعات مختلف.
نمونه كارها نمونه كارها

تصاوير پروژه
وب سايت معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)_1 وب سايت معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)_2 وب سايت معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)_3 وب سايت معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)_4 وب سايت معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)_5 وب سايت معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)_6 وب سايت معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)_7 وب سايت معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)_8 وب سايت معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)_9 وب سايت معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)_10 وب سايت معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)_11 وب سايت معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)_12
برگشت به صفحه قبل گروه مهندسي افراسافت
بستن پنجره