گروه مهندسي افراسافت afrasoft engineering group
گروه مهندسي افراسافت
صفحه نخست افراسافت گروه مهندسي افراسافت درباره ما افراسافت گروه مهندسي افراسافت محصولات و خدمات افراسافت گروه مهندسي افراسافت نمونه كارها افراسافت گروه مهندسي افراسافت پورتال مشتريان گروه مهندسي افراسافت مشتريان افراسافت گروه مهندسي افراسافت اخبار افراسافت گروه مهندسي افراسافت تماس با افراسافت
نمونه كارهاي گروه مهندسي افراسافت afrasoft

عنوان پروژه : سامانه ثبت نام الكترونيكي كارگاه‌هاي آموزشي پژوهشكده توسعه كالبدي
كارفرما : پژوهشكده توسعه كالبدي
خدمات : طراحي و پياده سازي نرم افزار - خدمات پشتيباني آنلاين
سال : 1390
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
سامانه ثبت نام الكترونيكي كارگاه‌هاي آموزشي پژوهشكده توسعه كالبدي


عنوان پروژه : سامانه ثبت نام آزمون تعيين صلاحيت حرفه‌اي معماران تجربي
كارفرما : سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
خدمات : -
سال : 1389
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
سامانه ثبت نام آزمون تعيين صلاحيت حرفه‌اي معماران تجربي


عنوان پروژه : سامانه جامع مديريت تهيه و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران كشور
كارفرما : معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي
خدمات : -
سال : 1388
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
سامانه جامع مديريت تهيه و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران كشور


عنوان پروژه : سامانه مديريت آموزشي كانون (سماك)
كارفرما : سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
خدمات : -
سال : 1387
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
سامانه مديريت آموزشي كانون (سماك)


عنوان پروژه : سامانه انتخابات الكترونيك
كارفرما : سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
خدمات : طراحي و پياده سازي نرم افزار، اجراي انتخابات هيات مديره و بازرسان سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
سال : 1386
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
سامانه انتخابات الكترونيك


عنوان پروژه : سامانه ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي استاني
كارفرما : شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
خدمات : طراحي نرم افزار - پياده سازي و آموزش - خدمات پشتيباني
سال : 1384
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
سامانه ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي استاني


عنوان پروژه : سيستم يكپارچه ثبت نام الكترونيكي آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسان و كاردان‌ها
كارفرما : معاونت نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي
خدمات : -
سال : 1382
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
سيستم يكپارچه ثبت نام الكترونيكي آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسان و كاردان‌ها


عنوان پروژه : سيستم بانك اطلاعاتي يكپارچه آزمون‌هاي نظام مهندسي و كاردان‌ها
كارفرما : معاونت نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي
خدمات : طراحي بانك اطلاعاتي - طراحي و پياده سازي نرم افزار - جمع آوري و ورود اطلاعات
سال : 1382
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
سيستم بانك اطلاعاتي يكپارچه آزمون‌هاي نظام مهندسي و كاردان‌ها

نمونه كارها نمونه كارها
گروه مهندسي افراسافت
© کلیه حقوق براي گروه مهندسي افرا سافت محفوظ است. (1394-1392)
حريم شخصي كاربران   گروه مهندسي افراسافت   شرايط استفاده   گروه مهندسي افراسافت   نقشه سايت
afrasoft facebook afrasoft twitter afrasoft google+ afrasoft linkedin
محصولات و خدمات گروه مهندسي افراسافت محصولات و خدمات نمونه كارهاي گروه مهندسي افراسافت نمونه كارها اطلاعات بيشتر در مورد گروه مهندسي افراسافت اطلاعات بیشتر ...