گروه مهندسي افراسافت afrasoft engineering group
گروه مهندسي افراسافت
صفحه نخست افراسافت گروه مهندسي افراسافت درباره ما افراسافت گروه مهندسي افراسافت محصولات و خدمات افراسافت گروه مهندسي افراسافت نمونه كارها افراسافت گروه مهندسي افراسافت پورتال مشتريان گروه مهندسي افراسافت مشتريان افراسافت گروه مهندسي افراسافت اخبار افراسافت گروه مهندسي افراسافت تماس با افراسافت
نمونه كارهاي گروه مهندسي افراسافت afrasoft

عنوان پروژه : نگارستان پایگاه رقومی اسناد تصویری تاریخ شهر و معماری ایران
كارفرما : موسسه نگارستان
خدمات : تصویرهایی که روزگاری از منظر اهالی این سرزمین و بیگانگانش به وجود آمده و اینک از آن رو که اخباری از شهر و معماری را با خود حمل می‌کنند در این پایگاه گردآوری شده‌اند.
سال : 1398
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
نگارستان پایگاه رقومی اسناد تصویری تاریخ شهر و معماری ایران


عنوان پروژه : وب سايت شركت خدمات هليكويتري نويد
كارفرما : شركت خدمات هليكويتري نويد
خدمات : وب سايت شركت خدمات هليكويتري نويد
سال : 1396
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت شركت خدمات هليكويتري نويد


عنوان پروژه : وب سايت گروه مهندسي تي تي اس (TTS)
كارفرما : شركت تدبير توسعه سلامت
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي - طراحي و پياده سازي سايت - پشتيباني سايت
سال : 1394
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت گروه مهندسي تي تي اس (TTS)


عنوان پروژه : وب سايت شخصي آقاي مهندس نادر نجيمي (كارشناس رسمي دادگستري)
كارفرما : آقاي مهندس نادر نجيمي
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي - طراحي و پياده سازي سايت - پشتيباني سايت
سال : 1394
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت شخصي آقاي مهندس نادر نجيمي (كارشناس رسمي دادگستري)


عنوان پروژه : وب سايت موسسه خيريه سيدالشهداء عليه السلام
كارفرما : موسسه خيريه سيدالشهداء عليه السلام
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي، طراحي و پياده سازي، به هنگام سازي و پشتيباني آنلاين
سال : 1393
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت موسسه خيريه سيدالشهداء عليه السلام


عنوان پروژه : وب سايت شخصي آقاي حسين غفارپور صديقي (مدرس دانشگاه)
كارفرما : آقاي حسين غفارپور صديقي
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي - طراحي و پياده سازي سايت - پشتيباني سايت
سال : 1392
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت شخصي آقاي حسين غفارپور صديقي (مدرس دانشگاه)


عنوان پروژه : وب سايت ششمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
كارفرما : سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي - طراحي و پياده سازي سايت - به هنگام سازي اطلاعات سايت
سال : 1391
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت ششمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران


عنوان پروژه : وب سايت ساختمان بورس اوراق بهادار تهران
كارفرما : مهندسان مشاور توسعه كالبدي آسيا
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي - طراحي و پياده سازي سايت
سال : 1391
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت ساختمان بورس اوراق بهادار تهران


عنوان پروژه : وب سايت دومين همايش آموزش و ارتقاي معماران تجربي
كارفرما : سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي - طراحي و پياده سازي سايت - به هنگام سازي اطلاعات سايت
سال : 1390
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت دومين همايش آموزش و ارتقاي معماران تجربي


عنوان پروژه : وب سايت صندوق قرض الحسنه كاركنان وزارت راه و شهرسازي
كارفرما : صندوق قرض الحسنه كاركنان وزارت راه و شهرسازي
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي - طراحي و پياده سازي سايت - پشتيباني و به هنگام سازي اطلاعات
سال : 1389
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت صندوق قرض الحسنه كاركنان وزارت راه و شهرسازي


عنوان پروژه : وب سايت سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
كارفرما : سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي، طراحي و پياده سازي سايت، طراحي بانك‌هاي اطلاعاتي و جمع آوري اطلاعات و به هنگام سازي سايت
سال : 1388
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران


عنوان پروژه : وب سايت پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
كارفرما : سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي - طراحي و پياده سازي سايت - به هنگام سازي اطلاعات سايت
سال : 1388
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت پنجمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران


عنوان پروژه : وب سايت مهندسان مشاور توسعه كالبدي آسيا
كارفرما : مهندسان مشاور توسعه كالبدي آسيا
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي، طراحي و پياده سازي سايت، طراحي بانك‌هاي اطلاعاتي و جمع آوري اطلاعات و به هنگام سازي سايت
سال : 1388
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت مهندسان مشاور توسعه كالبدي آسيا


عنوان پروژه : وب سايت سومين دوره انتخابات هيات مديره و بازرسان كانون كاردان‌هاي فني ساختمان استان تهران
كارفرما : سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي، طراحي و پياده سازي سايت، پشتيباني و نگهداري
سال : 1386
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت سومين دوره انتخابات هيات مديره و بازرسان كانون كاردان‌هاي فني ساختمان استان تهران


عنوان پروژه : وب سايت شركت عمران شهر جديد پرند
كارفرما : شركت عمران شهر جديد پرند
خدمات : سايت شركت عمران شهر جديد پرند
سال : 1385
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت شركت عمران شهر جديد پرند


عنوان پروژه : وب سايت چهارمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
كارفرما : سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي - طراحي و پياده سازي سايت - به هنگام سازي اطلاعات سايت
سال : 1385
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت چهارمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران


عنوان پروژه : وب سايت مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري
كارفرما : مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي - طراحي و پياده سازي سايت - به هنگام سازي اطلاعات سايت
سال : 1383
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري


عنوان پروژه : وب سايت كانون كاردان‌هاي فني ساختمان استان قزوين
كارفرما : كانون كاردان‌هاي فني ساختمان استان قزوين
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي ، طراحي و پياده سازي سايت ، به هنگام سازي اطلاعات
سال : 1383
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت كانون كاردان‌هاي فني ساختمان استان قزوين


عنوان پروژه : وب سايت معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)
كارفرما : دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي، طراحي و پياده سازي سايت، طراحي بانك‌هاي اطلاعاتي و جمع آوري اطلاعات و به هنگام سازي سايت
سال : 1383
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)


عنوان پروژه : وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي
كارفرما : معاونت نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي
خدمات : طراحي ساختار اطلاعاتي - طراحي و پياده سازي سايت - طراحي بانك‌هاي اطلاعاتي و جمع آوري اطلاعات - به هنگام سازي سايت
سال : 1381
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي


عنوان پروژه : وب سايت شركت مهندسي خدماتي صنعتي برق ارس صبا
كارفرما : شركت مهندسي خدماتي صنعتي برق ارس صبا
خدمات : طراحي سايت
سال : 1381
براي مشاهده اطلاعات بيشتر كليك كنيد ...
وب سايت شركت مهندسي خدماتي  صنعتي برق ارس صبا

نمونه كارها نمونه كارها
گروه مهندسي افراسافت
© کلیه حقوق براي گروه مهندسي افرا سافت محفوظ است. (1394-1392)
حريم شخصي كاربران   گروه مهندسي افراسافت   شرايط استفاده   گروه مهندسي افراسافت   نقشه سايت
afrasoft facebook afrasoft twitter afrasoft google+ afrasoft linkedin
محصولات و خدمات گروه مهندسي افراسافت محصولات و خدمات نمونه كارهاي گروه مهندسي افراسافت نمونه كارها اطلاعات بيشتر در مورد گروه مهندسي افراسافت اطلاعات بیشتر ...