گروه مهندسي افراسافت afrasoft engineering group
گروه مهندسي افراسافت
صفحه نخست افراسافت گروه مهندسي افراسافت درباره ما افراسافت گروه مهندسي افراسافت محصولات و خدمات افراسافت گروه مهندسي افراسافت نمونه كارها افراسافت گروه مهندسي افراسافت پورتال مشتريان گروه مهندسي افراسافت مشتريان افراسافت گروه مهندسي افراسافت اخبار افراسافت گروه مهندسي افراسافت تماس با افراسافت
نمونه كارهاي گروه مهندسي افراسافت وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي
معاونت نظام مهندسي و اجراي ساختمان از معاونت‌هاي ستادي وزارت مسكن و شهرسازي سابق بوده كه به استناد قانون نظام مهندسي و كنترل اجراي ساختمان در سال 1375 تاسيس شد و سپس عنوان آن به «معاونت مسكن و ساختمان» تغيير نام داد. اين معاونت عهده دار وظايف زير است:
 • سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر تأمين مسكن متناسب با نياز و تنظيم بازار.
 • سياستگذاري به منظور تأمين زمين و تجهيز منابع براي اجراي برنامه‌هاي مسكن .
 • راهبري نهادهاي مديريتي بخش مسكن از قبيل شوراي عالي مسكن و كارگروه مسكن .
 • جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در سرمايه‌گذاري بخش مسكن .
 • انجام امور مربوط به دبيرخانه كميسيون ملي اسكان بشر هماهنگ با سياست‌هاي جهاني هبيتات (وابسته به سازمان ملل متحد).
 • سياستگذاري تدوين، تصويب و ترويج مقررات ملي ساختمان .
 • نظارت عاليه بر امور سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان .
 • سياستگذاري نظام صنفي و قوانين نظام مهندسي و تشكل‌هاي حرفه‌اي .
 • سياستگذاري به منظور ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان .
 • سياستگذاري آموزشي در سطوح مختلف نظام مهندسي ساختمان.
 • سياستگذاري، برنامه‌ريزي و فراهم‌آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي‌هاي قانون‌نظام‌مهندسي و كنترل‌ساختمان .
 • نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان‌ها و طرح‌هاي شهرسازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در آنها الزامي است.
اين سايت از سال 1381 راه اندازي شده و تا 1389 با آدرس www.nezam-mohandei.ir فعال بود كه به جهت قدمت و نياز كارفرما به باز طراحي، با نسخه پورتال فعلي جايگزين شده است.

اقداماتي كه در اين پروژه انجام گرديد عبارتند از:
 • طراحي ساختار اطلاعاتي سايت.
 • طراحي و پياده سازي سايت با CSS و زبان برنامه نويسي ASP ،
 • طراحي و پياده سازي بانك اطلاعاتي مباحث مقررات ملي ساختمان.
 • طراحي و پياده سازي بانك اطلاعاتي قوانين، مقررات، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با حوزه نظام مهندسي.
 • امكان دسترسي سازمان‌هاي استاني و نظام مهندسي استان‌ها براي ارسال اخبار، اطلاعات به ستاد وزارتخانه.
 • امكان درج مقالات علمي حوزه نظام مهندسي در هفت رشته مهندسي.
 • معرفي كتب و ساير نشريات مرتبط حوزه نظام مهندسي.
 • پيش بيني گالري عكس.
 • امكان ارسال نظرات و پيشنهادات و همچنين نظر سنجي در خصوص موضوعات مختلف.

ساختار اطلاعاتي كه حسب نياز معاونت براي اين سايت پيش بيني شده بود بشرح زير است:
 • تعيين صلاحيت حرفه‌اي شامل: انوع آزمون و مستندات قانوني - آزمون‌هاي سال جاري - راهنما و مواد آزمون - نتايج آزمون‌هاي حرفه‌اي مهندسان و كاردان‌ها - دريافت سوالات پيشنهادي.
 • پروانه اشتغال به كار شامل: انواع پروانه اشتغال به كار - مدارك لازم براي صدور و تمديد پروانه اشتغال به كار مهندسي، حقوقي و كارداني - مدارك لازم براي كميسيون هم ارزي رشته‌ها - فهرست واحدهاي درسي مصوب كميسيون هم ارزي رشته‌ها
 • مقررات ملي ساختمان شامل : انواع مدارك فني - مباحث بيست گانه مقررات ملي ساختمان - كميته هاي تخصصي مباحث مقررات ملي ساختمان - شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان.
 • قوانين و دستورالعمل‌ها شامل : قاون نظام مهندسي و كنترل ساختمان - آيين نامه اجرايي قاون - ساير آيين نامه‌ها - دستورالعمل‌ها.
 • سازمان‌ها و تشكل‌هاي حرفه‌اي شامل: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها - معرفي هيات رييسه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها - تشكل‌هاي حرفه‌اي.
 • آموزش و ترويج.
 • نظرسنجي.
 • درباره ما شامل : معرفي معاونت - معرفي معاون وزير - نمودار تشكيلاتي - شرح وظايف دفاتر حوزه معاونت - معرفي مديران كل دفاتر.
نمونه كارها نمونه كارها

تصاوير پروژه
وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_1 وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_2 وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_3 وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_4 وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_5 وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_6 وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_7 وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_8 وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_9 وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_10 وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_11 وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_12 وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_13 وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_14 وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_15 وب سايت معاونت مسكن و ساختمان (نظام مهندسي و اجراي ساختمان) وزارت مسكن و شهرسازي_16
برگشت به صفحه قبل گروه مهندسي افراسافت
بستن پنجره