گروه مهندسي افراسافت afrasoft engineering group
گروه مهندسي افراسافت
صفحه نخست افراسافت گروه مهندسي افراسافت درباره ما افراسافت گروه مهندسي افراسافت محصولات و خدمات افراسافت گروه مهندسي افراسافت نمونه كارها افراسافت گروه مهندسي افراسافت پورتال مشتريان گروه مهندسي افراسافت مشتريان افراسافت گروه مهندسي افراسافت اخبار افراسافت گروه مهندسي افراسافت تماس با افراسافت
نمونه كارهاي گروه مهندسي افراسافت طرح مطالعاتي بهينه سازی سيستم روشنايي ساختمان قديمي وزارت مسكن و شهرسازي
روشنايي ساختمان يكي از بخش هاي عمده مصرف انرژي الكتريكي در ساختمان ميباشد كه پتانسيل بالايي جهت اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي دارد. راهكارهاي اصـلاح روشـنايي سـاختمان بـه سـه دسـته تقسـيم ميشود:
الف) استفاده از ادوات كنترل روشنايي نظير سنسورهاي تشخيص حضور و روشنايي روز
ب) استفاده از تجهيزات و لامپهاي بهينه
ج) اصلاح سيستم روشنايي ساختمان
اين پروژه براي ساختمان قديمي وزارت مسكن و شهرسازي كه در حال حاضر در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن واقع در خيابان شهيد خدامي (ميدان ونك) قرار دارد، تعريف گرديد. اين ساختمان داراي 10 طبقه روي پيلوت، همكف و دو طبقه زيرزمين است.
ابتدا بر اساس نقشه‌هاي ساختمان، وضعيت موجود روشنايي، اعم از محل نصب چراغ‌ها، كليدها، وضعيت پنجره‌ها و نوع كاربري فعلي احصاء گرديد و ميزان مصرف انرژي بر حسب اطلاعات برداشت شده و داده‌هاي واحد خدمات وزارتخانه، تعيين شد.
در مرحله بعدي با تعويض نوع لامپ‌ها، تغيير نوع نصب، و نوه چراغ طراحي جديدي انجام و محاسبات مربوطه صورت گرفت.
اين طرح به پيشنهاد دفتر اطلاعات مديريت و برنامه ريزي وزارتخانه انجام يافته بود.
نمونه كارها نمونه كارها

تصاوير پروژه
طرح مطالعاتي بهينه سازی سيستم روشنايي ساختمان قديمي وزارت مسكن و شهرسازي_1
برگشت به صفحه قبل گروه مهندسي افراسافت
بستن پنجره